Jobaháza korai történeti adatai - Oktatás - iskola

Tartalomjegyzék

Oktatás, iskola,óvoda

Az 1700-as évek elején épült a faluban az első római katolikus iskola ,a mai helyén. Mivel felekezeti község volt, a jobaházi evangélikus gyerekek Farádra jártak iskolába.

Az 1838-43-ig tartott első tagosítás idején rendezték először a birtokokat. Ekkor kap földet az evangélikus gyülekezet is, amelyre 1852-ben építették az első tanító lakással egybeépült nádfedeles iskolát. Az első tanító Tüske István volt.1869-ben lebontották, helyére újat építettek. 1838-ban újra lebontották, és a fő utcában építettek újat. ( Ma templomként működik).

Tüske István után Varjai Márton,1937-től pedig Koczor Ferenc volt az evangélikus tanító.

Az iskolai oktatás megindulásának időpontjáról nincs pontos információnk. 1843-ból viszont ismert Jobaháza elöljáróságának döntése, hogy a tagosítás során a katolikus tanító a rosszlakás helyett kapja meg a kocsmaházat.

A döntés azt jelenthette, hogy akkor már volt tanítója a falunak.

Az első név szerint ismert tanító Fülöp Ferenc volt, aki jegyzői feladatokat is ellátta egy 1848-as nemzetőr összeírás szerint. Őt követte Berkovics János, majd Simon János, aki 41 éven át működött a faluban .Halála után Nagy Imre kántortanító látta el a tanítói feladatokat, utána Jaszenovits Lajos, majd Szabó Károly illetve Ha

Amikor 1948-ban államosították az iskolákat, Jobaházán a két felekezeti iskolát összevonták. Ekkor Haszonits József vezette az iskolát. Az iskola előtt az államosítással nagy lehetőség nyílt:körzeti iskola lett. Így Rábatamási és Bogyoszló felső tagozatosai is Jobaházára jártak, azonban a következő évben körzeti szerepe megszünt.

1967-től megszűnt a felső tagozat, a tanulók zöme Rábatamásiba járt. A megmaradt alsó tagozat tagiskolává vált.

A rendszerváltást követően az iskola újra önállóvá vált.

A létszám csökkenése miatt 2006. június 15-én volt az utolsó tanítási nap az iskolában, majd az iskola bezárt.

Már a két világháború között is felmerült a kisebb gyermekek óvodai ellátásának megszervezése. Kezdetben ez, mint nyári felügyelet valósult meg. 1945-ben alakították ki az első állandó óvodát.

1974-ben épült az új, -ma szolgálati lakásként üzemelő- óvoda, mely 36 gyermek elhelyezésére épült.

2008. szeptember 1-től a volt iskola épületében kapott helyet, s működik azóta is az óvoda.

A község pecsétje

pecset keretAz 1894.IV.tc. alapján a község hivatalos neve Jobaháza lett.

A község pecsétjének körirata: Sopron vármegye Jobaháza község 1906.

A pecsét címrajza: hármas halmon vonalas mezőben kardot tartó oroszlán.A mező felett korona.